John 1:43-51, “Choosing the God Who Chose You”

/John 1:43-51, “Choosing the God Who Chose You”